Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Adatbázisok > Családtörténeti könyvek > Katzendorf

Spacer Spacer
:: Funkciók
Pfeil Vezetéknévlista
Pfeil Idegenek születési helye
Pfeil Emigránsok halálozási helyei
 
:: Statistics
6.123 névsora
2.158 adatbázisok
 
:: Nyelvek
Deutsch Deutsch
English English
Dansk Dansk
Español Español
Francais Francais
Lietuviškai Lietuviškai
Nederlands Nederlands
Polski Polski
Româneşte Româneşte
Русский Русский
Svenska Svenska
Slovenčina Slovenčina
Norsk Norsk
PortuguĂŞs PortuguĂŞs
ÄŚesky ÄŚesky

Családtörténeti könyv Katzendorf (Caţa)

Ez a helységi családkönyvi adatbank 6123 személyt regisztrált.
Az adatokat Lienert Harald gyüjtötte össze.


Speckturm der Katzendorfer Kirchenburg 
(Grafik von Architekt Kurt Geisenhainer †,
Hannover)

Diese Arbeit ist
dem Andenken an


Johann Lienert

und den
Katzendorfer
Landsleuten
in aller Welt
gewidmet!

A hozzáférhetö írásbeli és szóbeli hagyományok gyüjteményét is hozzájárulásnak érthetjük az erdélyi kulturaörökség biztosításához. A totalitáris rendszer összeomlása után Romániában és ennek következtében 1990-töl kezdödöen az erdélyi szászok tömeges kivándorlása miatt, ilyen eseményekhez sürgös cselekedetre volt szükség, hogy néptörzsünk létnyomai ne vesszenek visszahozhatatlanul el. Áttekintésünket az egész felett aprólékos, széleskörü munkával örizzük meg, hasonlóan mozaikkövecskék összeállításához.

Ezen fáradozásoknak tett eleget számos erdélyi szülöföldi irodalpm szerzöje, nemrég Happe Rolf-Dieter is, a „Kacza Erdélyben“ címü könyv szerzöje. A kétkötetes, képekkel gazdagon illusztrált müve egy kimagasló, történelemben és hazaismeretben jártas, áttekintést nyújt erröl az erdélyi szász faluról. Ebben földrajzi helyzete, közgazdasága, társadalmi szervezkedése és berendezései, templom, iskola és egyéb szellemi élet vannak ismertetve sok szeretettel a részletek iránt és egy lekerekitett egésszé összeillesztve, amely teljes joggal számithat példamutatóként. Az én hozzájárulásom a kaczai kultúraörökség megörzéséhez csupán a családkutatásra szorítkozhatik és akar csak szorítkozni. Bár énmagam nem Kaczán születtem, de apám még egy „valódi“ kaczai paraszfiú volt. Ez az eredet neki sokat jelentett és egész életében hüen kötödött szülöfalujához. Egy 1899-böl származó családi kép alapján már korán megmagyarázta nekem a rokoni összefüggéseket öseink között és ezáltal engemet így a családkutatásra ösztökélt. Az adatbank szeretné a község jelenleg többnyire diaszpórában élö mostani generációjánál a tudatosságot egy faluközösség családi összekapcsolása iránt felébreszteni és az utánunk következö nemzedékek részére fenntartani.

Források

A családi kapcsolatok összefüggésének felkutatásánál egyes személyek között és egy helységi közösség családjainál különbözö írásbeli és szóbeli forrásokra vagyunk ráutalva.
Mint írásbeli források elsösorban a templomi anyakönyvek (születési, házasságkötési és elhalálozási anyakönyvi adatok) szolgálnak, amelyeket a helységi pap vezetett és a plébánia örzött meg.
Kaczán az elsö és legrégibb templomi anyakönyvet 1711 októberében fektette le Lang Gustav pap, egy született köhalmi. 1685 .júl. 25.-én született, 1710 aug. 27.-én mutatták be Kaczán. Ugyanazon évben meg is házasodott. Felesége Catharina 1711 és 1727 között hat gyermekkel ajándékozta meg. 1732 okt. 13.-án halt meg 50 éves korában, gutaütésben és a templomban temették el. Elsö lánya Anna Catharina (született 1711 nov. 11.-én, megkeresztelték 1711 nov. 14.-én), a születési anyakönyvbe beírt harmadik gyermek. A született és megkeresztelt gyermekek körtáncát azonban már Wagner Catharina nyította meg, született 1711 okt. 10.-én, mint Wagner Hannes és felesége Catharina lánya. Lang Gustav pap és utódai lelkiismeretesen folytatták a bejegyzést a templomi anyakönyvekbe.

Mivel az anyakönyvek eredetije az idök folyamán kezdte elveszteni olvashatóságát, a szorgalmas és körültekintö Kasper Michael, 97.sz, templomi kurátor 1962-ben ezekböl minden adatot egy anyakönyvi indexbe írt át. Ebben hiánytalanul regisztrálta a születési, házasságkötési és elhalálozási adatokat. A bejegyzések betürendben elrendezett jegyzettömbökben történtek és ezen tömbökön belül idörendi sorrendben. Ezt az indexet könyvformába kötötték 42x26 cm nagyságban. Most még (2002) a jelenlegi 38.sz. (volt 280.sz.) templomi kurátornál, Müller Andreasnál állnak rendelkezésre.
Mint utolsó bejegyzést a születési anyakönyvbe Ewae Luise születési dátumát (1946 márc. 22.) találjuk. Az utolsó bejegyzett házasságkötési dátum a Schüssler Horst Georg és Lienert Eleonore házaspáré (1957 jún. 23.-án). Az utolsó halálesetet 1959 márc. 23.-án jegyezték be.(Ewae Michael, 5.sz.)

Egy másik fontos adatforrás a templomi családkönyv, amelyet az ŕ.h. evangélikus országos konzisztórium rendelete szerint Kaczán, mint a többi szász helységben is, 1895-ben létesítettek. Az utolsó bejegyzést ebbe D.Dr.Klein Christoph, pap (késöbb az országos evangélikus egyház püspöke lett) eszközölte 1964 május 9.-én (Petri Anna szül.Helwig halálának dátuma).
A családkönyv kötése magasformátumu (38x24 cm) és 3 fejezetre oszlik fel:

  1. „Az evangélikus egyházközség családjai“, a (régi) udvarszámok emelkedö sorrendjében bejegyezve (1-töl 101-ig és 204-töl 280-ig). A 102-töl 203-as számig a más felekezetiek által lakott udvarok voltak és ezáltal nem szerepelnek a családkönyvben. Ez a könyv 2 kötetböl áll, családonként (azaz udvaronként) egy-egy oldalból áll:
    a. Elsö kötet, 1.-138. oldalig, az 1895-töl kezdödö bejegyzések részére az oldalkitöltéséig (1940 körül)
    b. Második kötet, 139.-453. oldalig, mint folytatás, a bejegyzések részére kb.1940-töl 1964-ig.
  2. „Kivándorlási mozgalmak“, 550.-556. oldalig és a következök.
  3. „A nevek betürendes jegyzéke“, 581.-602. oldalig.

1997 májusában alkalmam volt mind az anyakönyvi indexet mind pedig a családkönyvet lemásolni és Németországba hozni. Ezekböl minden adatot tároltam a Kötting Holger AHN-DATA nevü genealógiai programmal a computeremre. Eközben vált érthetövé, hogy 1964-töl, amint azt elözöleg megemlítettem, nem volt több genealógiai adat Kaczáról. Hogy a hiányzó adatokat ha lehet egészen a jelenig, kiegészítsem, egy családi kérdöív létesítését határoztam el. Fáradhatatlan és költséges munkával, számtalan telefonálás és egyéb kapcsolatfelvétel által a nürnbergi Fuss Gerda, született Schenker, egy címjegyzéket állított össze az egész világon élö 759 kaczai honfitársról. Ebböl 253 család címét szürhették ki (javarésze Németországban, de Ausztriában, Kanadában és az Egyesült Államokban is), akiknek egy-egy kérdöívet küldtek. Az elküldött kérdöívekböl 122-t megválaszoltak, tehát közel 50%-át.

Végül is szeretném azt a sok tudósítást megemlíteni, egészen mellözve a kérdöív megválaszolásától, amelyekben részesedtem, úgy írásbelileg mint szóbelileg, kaczai és nem kaczai honfitársak és barátok részéröl. Mindazoknak, akik a családi adatok gyüjteményéhez hozzájárúltak, ezen a helyen mondok szivélyes köszönetet. Kiegészítö közremüködésük által vált lehetövé végül is összesen 5473 személyi adatsort tárolni és az AHN-DATA programban a megfelelö családi kapcsolatot létrehozni.
A források feltüntetésében a könyv végén minden munkatársat személyesen felsorolunk. Mint úgy nevezett GEDOM-adattárat minden az AHN-DATA-ban tárolt adatot egy másik programba helyezhettünk át (a “pleysteini Schwärzer Günther PC-AHNEN 2001”-be), amely a családkönyv különleges kiadási formájával rendelkezik.

Az elöttünk fekvö könyv természetesen nem tartalmaz minden adatot, mint példáúl a kérdöívekben lévöket, mert azok az amúgy is valóban terjedelmes célkitüzés keretét felrobbantották volna. Ezért mi most itt a személyi állapot adatainak ismétlésére szorítkozunk, amint azok az anyakönyvi bejegyzésekben szokásosak, tehát születési, házasságkötési és elhalálozási adatokra.

A jelenkori adatok összeállítása által a Kaczán született, illetve egykor ott lakó személyeken kívül “beházasodottak” (részben családhozzátartozókkal együtt) is hozzákerültek, amiáltal már a szükebb kaczai keret is egyes családoknál kiszélesedett. Mert amig a korai 20. századig majdnem kizárólag a községhatáron belül (“nem határon túl”) házasodtak, a késöbbi években sok házasságot a községen kívül is kötöttek. Ěgy tehát a nagycsaládkönyvben, föleg a már korábban (például tengeren túlra) kivándoroltaknál, sok, fülünknek idegenül hangzó, nevet találunk, melyeknek viselöje azonban kaczai eredetü vagy töle származik.

A legújabb idökben azonban természetesen a tömeges kivándorlás után született gyermekek neve németországi születési hellyel szerepel, mert itt van hát (föként) az új hazánk, ahonnan öseink immár 850 évvel ezelött kivándoroltak.

Waiblingen, 2002 októberében
Lienert Harald


:: Linkek
Pfeil Regional Siebenbürgen
Pfeil Array a genealógiai helyregiszterben GOV
Pfeil Genealógiai Irodalom Array
:: Kapcsolat
Ha további információkkal rendelkezik ezen adatokkal kapcsolatosan vagy kiegészítései, korrekciói ill. kérdései vannak kérem vegye fel a kapcsolatot:
Harald Lienert